Ogłoszenie

ADRES WWW.ZYWIOLY.MGORA.PL

#1 2006-10-21 11:33:30

Dyzma

Administrator

5028997
Zarejestrowany: 2006-04-01
Posty: 441
Punktów :   
Data urodzenia: 05.03.1988

Regulamin Mundurowy

Tutaj będą zamieszczone niektóre zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu. Jeżeli wypatrzycie jeszcze jakieś inne to piszcie je tutaj spokojnie...

---------------------------------------------------

* W okresie przejściowym do 1 września 2008 roku dopuszcza się noszenie mundurów
zgodnych z poprzednim regulaminem. Zmiany umundurowania nie obowiązuje
seniorów i seniorek.

Cz I. Postanowienia ogólne

5. Każda drużyna dąy do penego umundurowania swoich czonków, oraz dba, aby wygląd czonków
drużyny/gromady był jednolity.

8. Dobór dolnej części umundurowania powinien uwzględniać warunki atmosferyczne. Podwijanie rękawów w
koszuli mundurowej powinno uwzględnia4 warunki atmosferyczne, oraz zwyczaje przyjęte w drużynie.


Część II Mundur

3. Harcerki, harcerki starsze

Mundur harcerek, harcerek starszych składa się z:

1. Koszula mundurowa żeńska (szara) wg wzorów
ZHP.
2. Spódnica (szara), spodenki (szare lub czarne)
lub dugie spodnie wg wzorów ZHP. Kolor
spodni i spodenek jednolity dla dziewcztąt w
drużynie. Dopuszcza się noszenie innych dugich
spodni oliwkowych, czarnych lub granatowych
(o jednolitej barwie) jednolicie w całej drużynie.
3. Pas harcerski parciany (czarny) lub skórzany
według wzoru ZHP. Typ pasa jednolity w całej
drużynie.
4. Chusta w kolorze ustalonym przez drużynę.
5. Do krótkich spodenek i spódnicy getry lub
skarpety w kolorze ustalonym przez drużyne.
6. Na głowie rogatywka (szara), beret, kapelusz
skautowy (szary lub zielony), furażerka (szara),
lub kapelusz miękki wedug wzoru ZHP (szary) ,
jednolicie w drużynie.

4. Harcerze, harcerze starsi

Mundur harcerzy, harcerzy starszych składa się z:

1. Koszula mundurowa męska (zielona) wg wzorów ZHP
2. Spodenki (zielone) lub długie spodnie (zielone lub
czarne) wg wzorów ZHP. Dopuszcza się noszenie
innych długich spodni oliwkowych, czarnych lub
granatowych (o jednolitej barwie) jednolicie w całej
Drużynie.
3. Pas harcerski parciany (zielony) lub skórzany według
wzoru ZHP. Typ pasa jednolity w ca ej drużynie.
4. Chusta w kolorze ustalonym przez drużyn*.
5. Do krótkich spodenek getry lub skarpety w kolorze
ustalonym przez drużynę.
6. Na głowie rogatywka (zielona), beret, kapelusz
skautowy (zielony), furażerka (zielona), lub kapelusz
Miękki według wzoru ZHP (zielony), jednolicie w
Drużynie.

Cz IV. Noszenie munduru – przepisy i regulacje

1. Zasady ogólne

1.1 Zastosowania polowe (zajęcia w terenie,
gry, wędrówki)

Mundur, ewentualnie koszulka ZHP lub koszulka drużyny, inna
bluza noszona zamiast koszuli mundurowej. W przypadku
wędrówek i innych aktywności publicznych pożądany jednolity
wygląd. Mundurowe nakrycie głowy noszone wtedy, gdy nie
przeszkadza to w wykonywanych czynnościach. Do koszuli
mundurowej nie nosimy nakry4 głowy poza regulaminowymi,
Chyba,e spowodowane jest to warunkami atmosferycznymi (np.
zimowe czapki).

2. Chusta

Chusta noszona w miarę możliwości podczas noszenia koszulek, bluz, swetrów itd. – na szyi.
Obowiązkowo noszona do koszuli mundurowej – pod kołnierzem. Spięta suwakiem
(pierścieniem), lub wiązana.
W przypadku zdobywania barw w drużynie, czy szczepie, podczas okresu próbnego
Obowiązkowo noszona chusta próbna - w innych barwach (np. biała).
Podczas wymagających tego zajęć chusta może być chwilowo zdejmowana, może te, służyć
do innych, nagłych celów (np. jako chusta trójkątna w nagłym wypadku).

Część V. Odznaki i oznaki


1.1 Patki

Na naramiennikach harcerze, harcerki, harcerze starsi, harcerki starsze, wędrownicy, wędrowniczki noszą_
patki z oznaczeniami stopni harcerskich. Patki mogą_ by4 noszone także przez instruktorów. Kolorystyka
patek ustalana jest przez drużyn*. Pod stopniami może znajdować się numer drużyny lub szczepu.
Oznaczenia stopni określa system stopni harcerskich.

1.2 Naramiennik wędrowniczy

Naramiennik nadawany jest obrzędowo wędrownikom po ukończeniu Próby Wędrowniczej oraz
Instruktorom pracującym z wędrownikami. Pozostali członkowie ZHP noszą_ w tym miejscu patkę
analogicznie jak w pkt 1.1

2. Prawy rękaw

2.1 Plakietka przynależności do drużyny specjalnościowej

Rodzaje i wzory plakietek określa instrukcja specjalności.

2.2 Oznaczenie projektu starszoharcerskiego

2.3 Oznaczenia sprawności.

Oznak_ sprawności harcerskich jest krązek o średnicy 3 cm
z symbolem sprawności. Oznak_ sprawności zuchowych jest trójkąt równoboczny o boku 3,5 cm. Wzory
sprawności określają: regulamin sprawności harcerskich i regulamin sprawności zuchowych.

3. Prawa kieszeń

3.1 Znaki służb

Wzory znaków służb określa regulamin znaków służb.

3.2 Odznaka honorowa

3.3 Plakietki okolicznościowe w formie paska

3.4 Pozostałe odznaki

3.5 Plakietki okolicznościowe

3.6 Odznaki noszone na pasku:

a. Znaczek zucha
Znaczek zucha na pasku noszony jest przez instruktorów pracujących z zuchami.
b. Odznaka Kadry Kształcącej
Rodzaje odznak określa Regulamin pracy z kadr_ w ZHP
c. Odznaka HSR
Rodzaje odznak określaj_ zasady działania Harcerskiej Szkoły Ratownictwa

4. Lewa kieszeń

4.1 Odznaka organizacyjna
a. Krzyż harcerski
Krzyż harcerski noszą członkowie ZHP po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Pod krzyżem instruktorzy
Noszą_ filcowe podkładki w kolorze zależnym od stopnia. W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej
Związku Harcerstwa Polskiego noszona przepaska z czarnej aksamitki lub wstążki – po przekątnej, z
prawego górnego rogu.
b. Lilijka
Harcerze w okresie próbnym noszą_ jest srebrna lilijka.
c. Znaczek zucha,
Znaczek zucha noszony jest przez zuchy po złożeniu Obietnicy Zucha. Po przejściu do drużyny harcerskiej
można nosić znaczek zucha jako odznakę pamiątkową na prawej patce kieszeni.

4.2 Harcerski znak spadochronowy
Zasady zdobywania HZS definiuje regulamin Harcerskiego Znaku Spadochronowego.

4.3 Oznaczenia służby instruktorskiej
Oznaczeniem służby instruktorskiej są metalowe listki dębu. Srebrny listek oznacza 3 lata służby, złoty –
5 lat.

4.4 Ordery, odznaczenia, baretki.

Podczas ważnych uroczystości noszone s_ ordery i odznaczenia. Na co dzień noszone s_ baretki
odznaczeń.

4.5 Logo ZHP i flaga Polski

4.6 Plakietka WOSM/WAGGGS/ISGF

Plakietki WOSM noszone s_ przez zuchy - chłopców, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i
instruktorów. Plakietki WAGGGS noszone s_ przez zuchy - dziewczynki, harcerki, harcerki starsze,
Wędrowniczki i instruktorki. Plakietki ISGF noszone są przez seniorów i seniorki.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
gazbox www.grubaski.pun.pl zwolnienie warunkowe $ 65 kk gaz aa sposoby zanęcania ryb